ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Best Wine Auctions BVBA. De voorwaarden liggen voor iedereen ter inzage en zijn ook opgenomen op onze homepage. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1. Prijzen
Alle definitieve veilingprijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief leveringskosten en lokale belastingen, tenzij anders vermeld.

De koperspremie of commissie bedraagt 18,50% ex btw.

2. Prijswijzigingen
Best Wine Auctions BVBA behoudt zich het recht voor om op elk moment prijzen te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Als een prijswijziging gevolgen heeft voor uw geplaatste bod(en), hebt u het recht deze kosteloos te annuleren.

3. Foto's en illustraties
Alle foto's en illustraties zijn uniek en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. We tonen je de best representatieve foto('s) van de fles(sen) op onze website - maar kleine verschillen mogen nooit worden gebruikt voor geschillen of claims.

4. Buitenlandse bestellingen
Best Wine Auctions BVBA, een Belgisch bedrijf, is onderworpen aan de Belgische wet, regelgeving en procedures. Als de ontvanger van onze producten niet gevestigd is in het land van waaruit ze worden verzonden, is de ontvanger aansprakelijk voor eventuele omzetbelasting of invoerrechten in het land van bestemming.

5. Betaling
Best Wine Auctions BVBA levert enkel bestellingen na volledige betaling vooraf op onze bankrekening
BNP Paribas Fortis IBAN BE11 0018 4375 1748 - BIC BGEBA BE BB

Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 7 dagen na sluiting van de veiling. Best Wine Auctions BVBA heeft het recht de verkoop te annuleren indien de betaling niet tijdig ontvangen is.

6. Transport
Al onze prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten. Indien mogelijk organiseert Best Wine Auctions BVBA graag het transport voor u. Wij kiezen een vervoerder in functie van de grootte en de dringendheid van uw bestelling. Wij sturen u een offerte voor de leveringskosten ter goedkeuring.
Dit is een service die we niet voor alle landen kunnen garanderen.

7. Klachten
Als u bij ontvangst merkt dat het geleverde product niet overeenkomt met uw bestelling, moet u rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail (info@bestwineauctions.com). Uw klacht zal dan dienovereenkomstig worden behandeld.

8. Garantie
Aangezien wij oude en exclusieve wijnen veilen, is het voor ons niet mogelijk om enige vorm van garantie te bieden - wij streven er altijd naar om producten van de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.

Met betrekking tot wijn met een kurkbesmetting, aangezien dit gebeurt tijdens het bottelingsproces, kunnen we niet terugvallen op de producent en is het voor ons ook onmogelijk om enige garantie te bieden voor dergelijke gevallen.

9. Annuleringen
Het is niet toegestaan om de wijnen die je op onze veiling hebt gekocht te annuleren - omdat we handelen in bederfelijke goederen en goederen die gerelateerd zijn aan economische schommelingen en gevoelig zijn voor de aandelenmarkt is de wet op de consumentenbescherming niet van toepassing.

10.Persoonlijke gegevens
Best Wine Auctions BVBA garandeert dat uw persoonlijke gegevens en informatie strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet aan derden ter beschikking zullen worden gesteld.

11. Geschillen
In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het bedrag van de eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan de waarde van de bestelde en geleverde goederen.
Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting vindt u via deze link: http://ec.europa.eu/odr Niettemin behouden wij ons het recht voor om eventuele geschillen exclusief aan de rechtbanken voor te leggen.