Algemene Voorwaarden

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Best Wine Auctions bvba. De voorwaarden zijn voor iedereen te raadplegen en ook opgenomen op onze homepage. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.


1. Prijzen

Alle definitieve veilingprijzen zijn in euro, exclusief btw en exclusief bezorgkosten en lokale belastingen, tenzij anders vermeld.

De premie of commissie van de koper bedraagt 17,50% excl. btw. 


2. Prijswijzigingen

Best Wine Auctions bvba behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten op elk moment te corrigeren. Als een prijswijziging invloed heeft op uw bod, heeft u het recht om deze kosteloos te annuleren.


3. Foto's en illustraties

Alle fotografische afbeeldingen en illustraties zijn uniek en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. We tonen u de best representatieve foto's van de flessen op onze website maar kleine verschillen mogen nooit worden gebruikt voor geschillen of claims.


4. Buitenlandse bestellingen

Best Wine Auctions bvba, een Belgisch bedrijf, is onderworpen aan de Belgische wet, regelgeving en procedures. Als de ontvanger van onze producten zich niet bevindt in het land van waaruit ze worden verzonden, is de ontvanger aansprakelijk voor eventuele omzetbelasting of invoerrechten in het land van bestemming.


5. Betaling

Best Wine Auctions bvba levert bestellingen pas na volledige vooruitbetaling op onze bankrekening BNP Paribas Fortis           
IBAN BE11 0018 4375 1748 - BIC BGEBA BE BB. 

Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na sluiting van de veiling te zijn voldaan. Best Wine Auctions bvba heeft het recht om de verkoop te annuleren indien de betaling niet tijdig ontvangen is.


6. Vervoer

Al onze prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten. Indien mogelijk regelt Best Wine Auctions bvba graag het transport voor u. Afhankelijk van de grootte en urgentie van uw bestelling selecteren we een vervoerder. Wij sturen u ter goedkeuring een offerte voor de bezorgkosten.

Dit is een service die we niet voor alle landen kunnen garanderen.


7. Klachten

Als u bij ontvangst merkt dat het geleverde product niet overeenkomt met uw bestelling, dient u rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail (info@bestwineauctions.com). Uw klacht wordt dan dienovereenkomstig behandeld.


8. Garantie

Omdat we oude en exclusieve wijnen veilen, is het voor ons niet mogelijk om enige vorm van garantie te bieden. We streven er altijd naar om producten van de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren maar het is voor ons onmogelijk om enige garantie te geven voor welke wijnen dan ook.

Met betrekking tot met kurk bedorven wijn kunnen wij, aangezien dit tijdens het bottelen gebeurt, niet terugvallen op de producent en is het voor ons ook onmogelijk om voor dergelijke gevallen enige garantie te bieden.


9. Annuleringen

Het is niet toegestaan om de wijnen die u op onze veiling heeft gekocht te annuleren. Omdat wij handelen in bederfelijke goederen die ook gerelateerd zijn aan economische schommelingen en daarom gevoelig zijn voor de beurs is de consumentenbeschermingswet niet van toepassing. 


10. Persoonlijke gegevens

Best Wine Auctions bvba garandeert dat uw persoonlijke gegevens en informatie strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.


11. Geschillen

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Het bedrag van eventuele schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de bestelde en geleverde goederen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Desalniettemin behouden we ons het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken.